تبلیغات
امین

بلوغ روحی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 06:45 ب.ظنویسنده : Amin

 
آدما به اندازه درداشون بزرگ میشن و به بلوغ روحی میرسن

هر کسو میشه از سطح دغدغه هاش شناخت

آخرین ویرایش: پنجشنبه 4 مرداد 1397 06:44 ب.ظ

 

شخصیت واقعی

پنجشنبه 4 مرداد 1397 06:42 ب.ظنویسنده : Amin

 
انتخاب هایی که ما میکنیم
شخصیت واقعی ما رو مشخص میکنه

Harry Potter 

آخرین ویرایش: پنجشنبه 4 مرداد 1397 06:41 ب.ظ

 

فریاد و سکوت

پنجشنبه 30 فروردین 1397 06:30 ب.ظنویسنده : Amin

 
فریاد را همه می شنوند
هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است

آخرین ویرایش: پنجشنبه 30 فروردین 1397 06:30 ب.ظ