تبلیغات
درست باشیم
درست باشیم
جملات زیبا و کاربردی

روز چهارشنبه 13 بهمن 1395

جبر یا اختیار؟

 

زندگی به جبر است یا به اختیار؟

 

امروز را به "اختیار" است، تا چه بکارم!

 

اما فردا "جبر" است، چرا که به اجبار باید درو کنم هر آنچه را که دیروز به اختیار کاشته ام!

 

 

"افکار امروز"

نقش مهمی در فردای تو دارد ...

 

 

تکرار اشتباه دیگر اشتباه نیست،

"انتخاب" است.

 

 

حباب ها همیشه قربانی هوای درون خودشان هستند.کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 amin.mihanblog.com

روز سه شنبه 12 بهمن 1395

نه با هر کس ، بلکه فقط با کسانی بحث کنید که آن‌ها را می‌شناسید و می‌دانید آن‌ قدر عقل و هوش و عزت نفس دارند که حرف های بی‌معنی نمی‌زنند، کسانی که به دلیل توسل می‌جویند نه به مرجع کاذب ، و به دلیل گوش می‌دهند و گردن می‌نهند ، و سرانجام حقیقت را گرامی می‌دارند ، دلیل را حتی اگر از جانب خصم باشد مشتاقانه می‌پذیرند ، و آن‌قدر منصف هستند که، اگر حق با خصم باشد ، در اشتباه بودن خود را قبول می‌کنند.

 

آرتور شوپنهاور / هنر همیشه بر حق بودن

 

 

 

در هر صد نفر،یک نفر

ارزش آن را دارد که با او بحث کنی!

بگذار دیگران هر چه میخواهند بگویند

زیرا هر کسی آزاد است که احمق باشد.

 

آرتور شوپنهاور

 

 

 

برنده شدن در بحث

با یک آدم باهوش سخته

ولی برنده شدن در بحث

با یک احمق غیرممکنهکپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 amin.mihanblog.com

روز دوشنبه 11 بهمن 1395

همیشه سکوت نشانه تایید حرف کسی نیست،

گاهی نشانه قطع امید از سطح شعور اوست.......

 

 

هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک اسب

و از هیچ سمتی به یک احمق نزدیک نشوید.......کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 amin.mihanblog.com

روز دوشنبه 11 بهمن 1395

من برای چیزی که میگم مسئولم

اما در قبال چیزی که نمیفهمی

هیچ مسئولیتی ندارم....

 

آندره ژید

 

 

برداشت نادان از چیزی که دانا می گوید هرگز نمیتواند درست باشد،

چرا که ناخودآگاه هر چیزی را که ''بشنود''،

به چیزی که ''بتواند بفهمد"

تفسیر و ترجمه میکندکپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 amin.mihanblog.com

روز دوشنبه 11 بهمن 1395

عده ای مثل قرص جوشانند

در لیوان آب که بیاندازیشان

طوری غلیان کرده و

کف می کنند که سر می روند

اما کافی است

کمی صبر کنی

بعد می بینی که

از نصف لیوان هم کمترندکپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 amin.mihanblog.com

ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ....

ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺳﯿﺪ،

 

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﺒﺨﻨﺪ،

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﮕﺎﻩ ,

ﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ کرد.

 

ﻭ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﭙﺮﺩﺷﺎﻥ ....

ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ

ﻫﺮ ﺣﻀﻮﺭﯼ، ﺳﺎﯾﻪ ﺍﯼ؛

ﻫﺮ ﺻﺪﺍﯾﯽ ،ﭘﮋﻭﺍﮐﯽ؛

ﻫﺮ ﺯﻫﺮﯼ ، ﭘﺎﺩﺯﻫﺮﯼ؛

ﻭ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ،ﻋﮑﺲ ﺍﻟﻌﻤﻠﯽ؛

ﺩﺍﺭﺩ .

 

ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺖ،

ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ،

ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻮﺩ

ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ، ﮐﻪ

 

" ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯽ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﯿﺴﺖ "کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 amin.mihanblog.com

روز دوشنبه 20 دی 1395

ﺍﺯ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :

ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :

 

از ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ !

 

ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ

ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 

ﻃﻮﺭﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ

ﻭ ﺑﻌﺪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ !

 

ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﻗﺖ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ کند

ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻮجه ﺍﺯﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺴﺖ

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﺳﺖکپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 amin.mihanblog.com

روز سه شنبه 18 آبان 1395

برای کسی که میفهمد  هیچ توضیحی لازم نیست

و برای کسی که نمیفهمد هر توضیحی اضافه است

 

آنانکه میفهمند عذاب میکشند

و آنانکه نمیفهمند عذاب می دهند

 

مهم نیست

که چه "مدرکی" دارید

مهم اینه

که چه "درکی" دارید

 

مغزِ کوچک و دهان بزرگ

میلِ ترکیبیِ بالایی دارند

 

کلماتی که از دهان شمابیرون می آید

ویترین فروشگاه شعور شماست

پس وای بر جمعی که لب را بی تامل وا کنند

 

چرا که کم داشتن و زیاد گفتن مثل نداشتن و زیادخرج کردن است!

پس نگذارید زبان شما از افکارتان جلو بزند!!!کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 amin.mihanblog.com

روز سه شنبه 12 مرداد 1395

انسان هاى همخوان و اصیل، نقاب روى چهرشون ندارن،

سعى نمیكنن ظاهر دلپذیرى رو جعل كنن، از وانمود كردن به دوستى و محبت وقتى واقعاً این احساس هارو ندارن خوددارى میكنن.

آنها همچنین خشم، سرسختى، یا جهالت را وانمود نمیكنن و بر احساس هاى شادى، شوق و خوشحالى سرپوش نمیذارن.

فرقى نمیكند چه احساسى دارن اما هرچى دارن رو صادقانه ابراز میكنن و این ارزشمند است.

 

همخوان بودن یعنى واقعى و اصیل بودن؛

 

در روابط خود با اشخاص، متوجه شدم كه در بلند مدت،

 عمل كردن به صورتى كه انگار كسى هستم كه واقعاً نیستم، فایده نداره!

رفتار كردن به صورت آروم و دلپذیر وقتى واقعاً عصبانى هستم فایده نداره!

رفتار كردن به صورتى كه انگار پذیراى طرف مقابل هستم در حالى كه نیستم فایده نداره!

رفتار خوب و مهربون داشتن وقتى كسى رو دوست ندارى یا احساس خوبى بهش ندارى فایده نداره!

قوربون صدقه رفتن یا احترام كاذب وقتى شخصى پیش من اهمیت و احترامى نداره فایده نداره!

واقعى بودن همیشه دوست داشتنى تره

واقعى باشیم.کپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 amin.mihanblog.com


برچسب ها: ensan asil انسان اصیل
(تعداد کل صفحات:3)      [1]   [2]   [3]  

لوگو بنر
آرشیو مطالب