تبلیغات

بانک اس ام اس و ترفند کرج - اس ام اس متن انگلیسی عاشقانه باترجمه فارسی
بانک اس ام اس و ترفند کرج
اس ام اس روز sms jadid جوک دانلود عکس ترفند فال روانشناسی

بازدید : مرتبه
روز یکشنبه 22 مرداد 1391

اس ام اسهای عاشقانه انگلیسی جدید باحال

.

هنوز در به در کوچه های خاطره ام / هنوز اسم تو مانده گوشه حنجره ام /هنوز مثل نخستین نگاه عاشق تو / در انحصار غم عشق در محاصره ام

Still in the streets in my memory/name you still have my larynx corner/Still look like the first fell in love with your love in the monopoly sorrow in my siege

.

.

به بزرگترین عشق در کوتاه ترین جمله ی ممکن به روی لطیف ترین گل سرخ یرای تو بهترین کس دنیام می نویسم دوستت دارم

The greatest love in the most the US to be on the most delicate Rose you action was the best one I write I world “Seventy

.

.

با اینکه می دانم دوست داشتن گناه است دوستت دارم

با اینکه می دانم پرستش کار کافر است می پرستمت

با اینکه می دانم آخر عشق رسوایی است عاشقت می شوم

پس گناهکارم ، کافرم ، رسوایم ولی همچنان دوستت دارم

Although I know love is a sin I love you with that I know you worship is, as they work with that I love the scandal is so should I consisted, I Payne, I insufficient but still I love you

.

.

همان طور که شاپرک ها نمی توانند دشت آبی اسمان را از یاد ببرند من هم چشمان زیبایت را نمی توانم فراموش کنم . تصویر زیبایت نه تنها در ذهنم بلکه در قلبم جای دارد ، ای کاش بدانی قصر آرزوهایم را در ساحل چشمانت ساخته ام تا قلب مهربانت مداوایی باشد برای عشق پاک و مقدسم

As the Shapiro Thousand they can not plain blue heaven, forget your eyes and I cannot forget. Not only your picture in my mind but in my heart is, I wish my apprehensions palace barrier in the run-up to my heart as مهربانت for love and my pains

.

.

خواستم با تو باشم نخواستی ، خواستم مونس و یارت باشم نخواستی ، خواستم برای همیشه در کنارت باشم نخواستی خواستم هم گام و هم نفس روز های تنهایی ات باشم نخواستی ، خواستم پذیرای نگاه مهربانت باشم نخواستی ، خواستم قلبم را به یادگار تقدیمت کنم باز هم نخواستی نخواستی ، هیچ کدام را نخواستی و نخواستی

I wanted to be with you asked to remain anonymous, I understood Moons and I told you, I wanted to be always in frankly about you and I wanted to remain anonymous and step in the day you alone I told you, I wanted to look hosted I named you, I wanted my heart to souvenir

if I told you did not want any benefit to you and you asked to remain anonymous

.

.

دوستت دارم عزیزم خیلی خیلی خیلی ، خیلی ها میگن اگه به معشوقت زیاد بگی دوستت دارم اون زود تو را از یاد می بره و به کس دیگری عشق می ورزد، ولی من به تو اطمینان دارم پس دوستت دارم

I love you, dear very, very people say if the baggy معشوقت much I love you so that you as soon as the Biracial to one another and love the world, but I am sure I love you so

.

.

دست از سر ما بردار ، کنار تو نمی مونم

یه روز می گفتم عاشقم ، اما دیگه نمی تونم

تقصیر هیچکس دیگه نیست ، قصه ی ما تموم شده

حیف همه خاطره ها ، به پای کی حروم شده

دروغ می گفتی که ، برم از بی کسی دق می کنی

اشکاتو باور ندارم ، بی خودی هق هق می کنی

یادم می افته لحظه ای که دست تو رو شد برام

قسم می خوردی پیش من که جز تو عشقی نمی خوام

دست خودم نیست که دیگه هیچکسی باور ندارم

این چیزا تقصیر تو ه تلافیشو آن را در می یارم

 

One day I said my lover, but I cannot anymore

No one is another fault, the story of us have ended

What a pity all memories, in the leg when i their retreat.

lie would say that, to go to the one who can tap

do not believe you teardrop, by itself without repressing you

I remember that moment that we happen to me.

I swear before you except that I love you do not want to

I do not believe that anybody I have no other

you spend the fault is in retaliation for that I’m going.

.

.

نمی دانم چه حسی هست این عاشقی؟

وقتی می نشینم ، وقتی راه می روم ، وقتی می خوابم دوستت دارم

وقتی صدایی می اید دوستت دارم ، وقتی سکوت است دوستت دارم

چه می کنی با من که چنین راحت همیشگی شده ای ؟

I don’t know what is this sense lover? When will sit down, when the way, when sleep I love you when you have a voice that I love you, when silence is what I love you so you have with me that such a permanent comfortable?

.

.

هیچ چیز سخت تر از انتظار نیست ، آن هم انتظار لحظه ای که یک آشنا صدایت کند و به تو بفهماند که دوستت دارد اما هر چقدر که انتظار هم سخت باشد به آن لحظه زیبا می ارزد ، پس انتظار می کشم تا آن لحظه زیبا نصیبم شود

 

Nothing is harder than expected, it is expected that a familiar to anyone who seeks to you and that is safe but as much as it is hard to the beautiful moment worth, so it is expected to killing's single cad beautiful moment

.

.

توی زندگی بعضی چیز ها بزرگ ، بعضی چیز ها کوچک ، بعضی چیز ها ساده و بعضی چیز ها مهم هستند:

بزرگ مثل عشق

کوچک مثل غم

ساده مثل من

مهم مثل تو ....

Some things in life are great, some things small, some things simple and some things are important: great love like small simple grief as important as I like you. . .

.

.

چرا رو نقاشی ها بی خودی سایه می زنی

این همه حرف خوب داریم حرف گلایه می زنی

اگه منو دوست نداری اینو راحت بهم بگو

چرا با حرفات و نگات بهم کنایه می زنی

So why are the painting itself is a woman shadow all this good words to say we complain about a woman do not love me if it doesn’t tell me why comfortable with words and don’t look

hauling a woman

.

.

در سرزمین عاطفه هایم چون گل روئیدی و من باغبانی آموختم اما کدام گل احساس باغبان را می فهمد آیا هیچ گلی هست که باغبان را به اندازه ی یک قطره شبنم یا یک گلبرگ بشناسد و دوست بدارد ؟

In the land of Atefe like clay you my land and I taught gardening but which flower gardener feeling understands any clay gardener as much as a drop of dew or a calycle recognize and love

.

.

چرا نوشتم در برگ تنهاییم برای تو نمی دانم ... شاید که روزی بخوانند بی تو عشق مرد

Why I wrote in the leaf-wisp alone for you do not know. . . Perhaps one day to read that the man you love

.

.

عاشق ان نیست که برای عشقش در سرما آتش روشن کند عاشق آن است که کتش را بدهد به عشقش و خودش سرما بخورد و 6 تا آمپول بزنه که دیگه از این غلطا نکنه

It is not in love with her love for the cold fire make it clear that love is that he give himself and his love to eat cold and 6 to the shots songs… that other result would fail

.

.

من سبزترین واژه ملموس غروبم کاش در این وسعت سبز یکنفر درد مرا می فهمید

I s Vazheh growing greener tangible I sunset if only in this area of green someone understood my pain

.

.

صداقت و مهربانیت را می ستایم صداقت را از کلامت و مهربانیت را از نگاهت

His honesty and مهربانیت afore thy honesty of كلامت and مهربانیت from your look

.

.

یار دل آزار من وفا نشناسد..... وه که عجب نعمتی است یار وفادار

Succored... I promise. . . . . Oh, what is a blessing faithful friend

.

.

بی گناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق.. یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است

Innocence sin is less love in the supreme court. . Josef from the lap of his pure to prison

.

.

ز چشمت اگر چه دورم هنوز....پر از اوج و عشق و غرورم هنوز

اگر غصه بارید از ماه و سال....به یاد گذشته صبورم هنوز

شکستند اگر قاب یاد مرا.....دل شیشه دارم بلورم هنوز

سفر چاره دردهایم نشد..... پر از فکر راه عبورم هنوز

ستاره شدن کار سختی نیست.... گرشتم ولی غرق نورم هنوز

پر از خاطرات قشنگ توام.....پر از یاد و شوق و مرورم هنوز

ترا گم نکردم خودت گم شدی......من شیفته با تو جورم هنوز

اگر جنگ با زندگی ساده نیست.....در این عرصه مردی جسورم هنوز

اگر کوک ماهور با ما نساخت.....پر از نغمه پک و شورم هنوز

قبول است عمر خوشی ها کم است.....ولی با توام پس صبورم هنوز

مریم حیدرزاده

 

so what if your eyes still stairway. . . . The climax of my pride and love and still

If it rained grief over the months and years. . . . The memory of past I patient still

If they broke my frame. . . . . Glass heart I still I Blur

no choice but to my pains. . . . . The way I think I still pass

The star is not a difficult task. . . . I clutched drowned but still my loaves

Full of beautiful memories combined. . . . . Full of enthusiasm and I still reviewing

I lost you yourself have you lost. . . . . . I love you still I Dionysus

If war is not simple life. . . . . In this field was still I Recentralization

If Coke Barrow did not with us. . . . . Full of Orient… “Rat Pack” and betrayed still

It is happy life are low. . . . . But after I combined with patient still

Maryam heydarzadeh

.

.

شمع اگر پروانه را سوزاند خیر از خود ندید...آه عاشق زود گیرد دامن معشوق را

If license candles burned to the good again. . . oh soon fell in love with her lover destruction

.

.

با آنکه انتقام از دشمن حرام نیست...در عفو لذتی است که در انتقام نیست

Though forbidden revenge from the enemy. . . The amnesty is pleasure in revenge

.

.

تا که از جانب معشوقه نباشد کششی..کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

to that of his mistress impulse is not. . Poor lover attempt to place

.

.

فریاد مردمان همه از دست دشمن است..... فریاد من از دل نامهربان دوست

"The people of all the hands of the enemy. . . . . "I'd like

.

.

من رشته محبت خود از تو می بُرم ..... باشد گره خورد به تو نزدیکتر شوم

I love field you have to go. . . . . It was tied to you get closer

.

منبع:smslovely.ir

http://smsjok.com

 

bank-sms-asheghane bozorgtarin archive sms bozorgtarin archive sms asheghane bozorgtarin archive sms bahal bozorgtarin archive sms englisi bozorgtarin archive sms farsi bozorgtarin archive sms iran bozorgtarin archive sms jadid bozorgtarin archive sms taze bozorgtarin archive sms toop bozorgtarin archive sms ziba shere asheghane farsi site bozorgtarin archive sms site s.m.s asheghune sms asheghane farsi ba tarjome englisi sms asheghune englisi ba tarjome farsi sms farsi ba tarjome englisi sms عاشقونه با ترجمه انگلیسی اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه روان فارسی اس ام اس فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی اس ام اس های عاشقانه فارسی با ترجمه انگلیسی اس ام اس های عرفانی فارسی و انگلیسی اس ام اس های فلسفی انگلیسی فارسی اسمس عرفانی انگلیسی با ترجمه اسمس عشقولانه با ترجمه انگلیسی بانک اس ام اس عاشقانه بزرگترین آرشیو اس ام اس های عاشقانه در ایران بهترین اس ام اس های انگلیسی عاشقانه جدیدترین sms عاشقونه فارسی با ترجمه انگلیسی جوک عاشقانه انگلیسی با ترجمه farsi سایت اس ام اس عاشقانه سخنان بزرگان با ترجمه englisi سمس عاشقونه انگلیسی شعرهای عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی شعرهای عاشقونه اس ام اسی جدید انگلیسی و فارسی مسج عشقولانه انگلیسی با tarjome فارسی کاملترین آرشیو اس ام اس های عاشقانه فارسی و انگلیسیکپی برداری از مطالب وبلاگ فقط با ذکر منبع مجاز میباشد

 smsjok.com


طبقه بندی: اس ام اس عاشقانه انگلیسی sms asheghane
مطالب مرتبط: اس ام اس باحال|


برچسب ها: bozorgtarin archive sms bozorgtarin archive sms asheghane bozorgtarin archive sms bahal bozorgtarin archive sms englisi bozorgtarin archive sms farsi bozorgtarin archive sms iran bozorgtarin archive sms jadid bozorgtarin archive sms taze bozorgtarin archive sms toop bozorgtarin archive sms ziba shere asheghane farsi site bozorgtarin archive sms site s.m.s asheghune sms asheghane farsi ba tarjome englisi sms asheghune englisi ba tarjome farsi sms farsi ba tarjome englisi sms عاشقونه با ترجمه انگلیسی اس ام اس عاشقانه انگلیسی با ترجمه روان فارسی اس ام اس فلسفی انگلیسی با ترجمه فارسی اس ام اس های عاشقانه فارسی با ترجمه انگلیسی اس ام اس های عرفانی فارسی و انگلیسی اس ام اس های فلسفی انگلیسی فارسی اسمس عرفانی انگلیسی با ترجمه اسمس عشقولانه با ترجمه انگلیسی بانک اس ام اس عاشقانه بزرگترین آرشیو اس ام اس های عاشقانه در ایران بهترین اس ام اس های انگلیسی عاشقانه جدیدترین sms عاشقونه فارسی با ترجمه انگلیسی جوک عاشقانه انگلیسی با ترجمه farsi سایت اس ام اس عاشقانه سخنان بزرگان با ترجمه englisi سمس عاشقونه انگلیسی شعرهای عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی شعرهای عاشقونه اس ام اسی جدید انگلیسی و فارسی مسج عشقولانه انگلیسی با tarjome فارسی کاملترین آرشیو اس ام اس های عاشقانه فارسی و انگلیسی
سایت جدیدترین اس ام اس ها جوک ها فال طالع بینی تست روانشناسی

اس ام اس جدید|sms|jok|جک|عاشقانه عرفانی مناسبتی سرکاری ضدحال|ترفند|عکس|دانلود|فال|تعبیرخواب|روانشناسی

لوگو بنر
پربازدیدترین مطالب

آرشیو مطالب