درست باشیم هدف وبلاگ گلچینی از سخن بزرگان هست بعضی جملات مفهومی میتونه تو زندگی شخصی و بعد روحی تغییراتی به سمت بهتر شدن ایجاد کنه ** بانک اس ام اس کرج سابق ** http://amin.mihanblog.com 2018-02-18T14:48:57+01:00 text/html 2017-11-19T17:53:42+01:00 amin.mihanblog.com Amin فایده آدم نادرست http://amin.mihanblog.com/post/41 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">همیشه&nbsp;</font></b><b><font size="2">ی آدم نادرست&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">بهت چیزای درست توی زندگی رو یاد میده ....&nbsp;</font></b></div> text/html 2017-10-08T06:50:15+01:00 amin.mihanblog.com Amin یکی از قوانین انسانیت http://amin.mihanblog.com/post/40 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>پس اولین مقصود ما در زندگی این است که به یکدیگر محبت کنیم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>و اگر نمی توانیم، دست کم دیگران را آزار ندهیم.</b></font></div> text/html 2017-09-27T13:39:47+01:00 amin.mihanblog.com Amin شعور ذاتی نیست http://amin.mihanblog.com/post/39 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>شعور ذاتی نیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>لحظه لحظه باید واسه داشتنش بجنگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>وقتی که ناراحتی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>وقتی که کینه کردی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>وقتی که اطلاعاتت کمه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>وقتی تعصب داری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>بیشعوری بهت حمله میکنه</b></font></div> text/html 2017-09-06T03:06:02+01:00 amin.mihanblog.com Amin چیزی به عنوان شکست وجود ندارد http://amin.mihanblog.com/post/38 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>چیزی به عنوان شکست وجود ندارد.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>حاصل هر تجربه‌ای یک نتیجه است.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>فرهنگ ما طوری است که مردم از شکست وحشت دارند.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>البته همه ما می‌توانیم روزهایی را به خاطر آوریم که نتیجه‌ای خلاف نتیجه دلخواهمان را گرفته‌ایم.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>همه ما در امتحانی رد شده‌ایم.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>حتی موفق‌ترین افراد هم طوری نیستند که هرگز شکست نخورده باشند،<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>بلکه می‌دانند اگر کاری را امتحان کردند و نتیجه مطلوب را نگرفتند<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>در واقع تجربه‌ای آموزنده به دست آورده‌اند.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>آنگاه از این تجارب استفاده کرده و راه دیگری را امتحان می‌کنند.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>کارهای جدیدی را در پیش می‌گیرند و نتایج جدیدی را هم می‌سازند.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="2"><b>قدرت نامحدود ، آنتونی رابینز</b></font><span style="font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></span></p> text/html 2017-09-01T16:43:12+01:00 amin.mihanblog.com Amin شعور ذاتی نیست http://amin.mihanblog.com/post/37 <div style="text-align: center;"><font size="2"><b>شعور ذاتی نیست</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>لحظه لحظه باید واسه داشتنش بجنگی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>وقتی که ناراحتی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>وقتی که کینه کردی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>وقتی که اطلاعاتت کمه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>وقتی تعصب داری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><b>بیشعوری بهت حمله میکنه</b></font></div> text/html 2017-09-01T16:37:44+01:00 amin.mihanblog.com Amin ایراد بحث کردن با آدم نفهم http://amin.mihanblog.com/post/36 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b>ایراد بحث کردن با گوسفندا اینه که تو اعصابت خورد میشه از اینکه حرفتو نمیفهمن٬</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b>ولی اونا کلا هیچی رو نمیفهمن٬ در نتیجه اعصابشون هم خورد نمیشه</b></font></div> text/html 2017-09-01T16:29:06+01:00 amin.mihanblog.com Amin چیزی که غلطه http://amin.mihanblog.com/post/35 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="3"><b>چیزی که غلطه، غلطه؛ <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="3"><b>مهم نیست کی گفته<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="3"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><font size="3"><b>دیالوگ ماندگار جدایی نادر از سیمین</b></font><span style="font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></span></p> text/html 2017-09-01T15:39:49+01:00 amin.mihanblog.com Amin یکی از تعاریف خوشبختی http://amin.mihanblog.com/post/34 <div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">خوشبخت كسی است كه به یكی از این دو چیز دسترسی دارد،</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">یا كتاب های خوب</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">و یا دوستانی كه اهل كتاب باشند.</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ویكتور هوگو</font></b></div> text/html 2017-09-01T13:41:24+01:00 amin.mihanblog.com Amin چه کتابی بخونیم http://amin.mihanblog.com/post/33 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>یه کتاب بخونید که بیدارتون کنه<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:11.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>نه‌یه قصه که خوابتون کنه</b></span><span dir="LTR" style="font-size:11.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-08-15T05:04:36+01:00 amin.mihanblog.com Amin جذابیت سادگی http://amin.mihanblog.com/post/32 <div style="text-align: center;"><font size="4">وقتی چشم و دل سیر باشی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4">فقط سادگی واست جذابیت داره</font></div> text/html 2017-07-16T09:18:33+01:00 amin.mihanblog.com Amin ندانستن راه زندگی http://amin.mihanblog.com/post/31 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><b><font size="2">دردناکتر از مرگ<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><b><font size="2">راه زندگی را ندانستن است...<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><b><font size="2">&nbsp;</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><b><font size="2">با مرگ همه دردها تمام میشود<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><b><font size="2">اما بیراهه که روی<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><b><font size="2">هر روز در عذاب خواهی بود....</font></b></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-07-03T12:13:50+01:00 amin.mihanblog.com Amin صدای قلب آدمها http://amin.mihanblog.com/post/30 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b>همه آدمایی که در کنار ما قدم می زنند دوستمون نیستند اونهایی که در مقابلمون هستن دشمن نیستن صدای قلب ادم ها خیلی مهم تر از حرفاشونه</b></font></div> text/html 2017-06-28T04:19:02+01:00 amin.mihanblog.com Amin متفاوت دیدن http://amin.mihanblog.com/post/29 <div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;">‏برای این که دنیارو یک جور دیگه ببینید لازم نیست کار عجیبی انجام بدید، فقط روزی ۳۰ دقیقه کتاب مطالعه کنید</b></div> text/html 2017-05-25T13:46:56+01:00 amin.mihanblog.com Amin چکش واقعیت http://amin.mihanblog.com/post/28 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2"><b>آنان که گاهی به نعل میزنند<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2"><b>و گاهی هم به میخ ،<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2"><b>سرانجام چکش واقعیت روی انگشتشان می خورد<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2"><b>آلبرت انیشتن</b></font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-05-01T04:22:22+01:00 amin.mihanblog.com Amin منطق زندگی http://amin.mihanblog.com/post/27 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">اهل کجا بودنت مهم نیست، <o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">اهل وبجا بودنت مهمه<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">&nbsp;</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">منطقه زندگیت مهم نیست....<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">منطق زندگیت مهمه<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">&nbsp;<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">و گذشته زندگیت مهم نیست ،<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">&nbsp;امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات میسازی</font></b></span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p>