امین هدف وبلاگ گلچینی از سخن بزرگان هست بعضی جملات مفهومی میتونه تو زندگی شخصی و بعد روحی تغییراتی به سمت بهتر شدن ایجاد کنه ** بانک اس ام اس کرج سابق ** http://amin.mihanblog.com 2017-07-24T16:18:33+01:00 text/html 2017-07-16T09:18:33+01:00 amin.mihanblog.com Amin ندانستن راه زندگی http://amin.mihanblog.com/post/31 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><b><font size="2">دردناکتر از مرگ<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><b><font size="2">راه زندگی را ندانستن است...<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><b><font size="2">&nbsp;</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><b><font size="2">با مرگ همه دردها تمام میشود<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><b><font size="2">اما بیراهه که روی<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;"><b><font size="2">هر روز در عذاب خواهی بود....</font></b></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-07-03T12:13:50+01:00 amin.mihanblog.com Amin صدای قلب آدمها http://amin.mihanblog.com/post/30 <div style="text-align: center;"><font size="3"><b>همه آدمایی که در کنار ما قدم می زنند دوستمون نیستند اونهایی که در مقابلمون هستن دشمن نیستن صدای قلب ادم ها خیلی مهم تر از حرفاشونه</b></font></div> text/html 2017-06-28T04:19:02+01:00 amin.mihanblog.com Amin متفاوت دیدن http://amin.mihanblog.com/post/29 <div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;">‏برای این که دنیارو یک جور دیگه ببینید لازم نیست کار عجیبی انجام بدید، فقط روزی ۳۰ دقیقه کتاب مطالعه کنید</b></div> text/html 2017-05-25T13:46:56+01:00 amin.mihanblog.com Amin چکش واقعیت http://amin.mihanblog.com/post/28 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2"><b>آنان که گاهی به نعل میزنند<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2"><b>و گاهی هم به میخ ،<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2"><b>سرانجام چکش واقعیت روی انگشتشان می خورد<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA"><font size="2"><b>آلبرت انیشتن</b></font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-05-01T04:22:22+01:00 amin.mihanblog.com Amin منطق زندگی http://amin.mihanblog.com/post/27 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">اهل کجا بودنت مهم نیست، <o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">اهل وبجا بودنت مهمه<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">&nbsp;</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">منطقه زندگیت مهم نیست....<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">منطق زندگیت مهمه<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">&nbsp;<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">و گذشته زندگیت مهم نیست ،<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><b><font size="2">&nbsp;امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات میسازی</font></b></span><span dir="LTR" style="font-family:Tahoma;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-04-11T06:34:26+01:00 amin.mihanblog.com Amin تفاوت دانا و نادان http://amin.mihanblog.com/post/26 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA"><b><font size="2">هنگامی که دانا<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA"><b><font size="2">ماه را نشان می‌دهد<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA"><b><font size="2">نادان انگشت را نگاه می‌کند<o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="AR-SA"><b><font size="2">کنفوسیوس</font></b></span></p> text/html 2017-03-26T04:08:57+01:00 amin.mihanblog.com Amin معذرت خواهی درست http://amin.mihanblog.com/post/25 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>یک معذرت خواهی خوب سه بخش دارد:<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>1)متأسم.<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>2)تقصیر من بود.<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>3) چگونه می توانم آن را اصلاح کنم؟<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b><font color="#ff0000">بیشتر افراد بخش سوم را فراموش می کنند.</font></b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><br></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">اکثرا میزنن در میرن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">فقط سرعت فرار کردن ادمها باهم فرق داره<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">آدم متعهد که جبران کنه خیلی کمه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">همینم باعث میشه خیلیا تو زندگیشون به آرامش واقعی نرسن<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-03-21T12:54:52+01:00 amin.mihanblog.com Amin بزرگترین جشن ایرانیان یادگار جمشید بزرگ خجسته باد http://amin.mihanblog.com/post/24 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>همه به شما می گویند:<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>سال خوبی داشته باشید<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>ولی من به شما می گویم :<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>" سال خوبی را برای خودتان خلق کنید "<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>به فکر آمدن روزهای خوب نباشید!<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>آنها نخواهند آمد …<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>به فکر ساختن باشید…<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>روزهای خوب را باید ساخت<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>آرزو می کنم <o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>بهترین معمار سال جدید باشید.......</b></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-03-10T14:24:45+01:00 amin.mihanblog.com Amin اصالت واقعی http://amin.mihanblog.com/post/23 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>اصالت یعنی : <o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;نتونی به کسی خیانت کنی، نتونی دل بشکنی، نتونی دورو باشی، نتونی آدما رو بازی بدی و ...<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>یعنی برای خودت یك چهار چوب محكم اخلاقی داشته باشی !<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>چهارچوبی که خودت ، با جهان بینی خودت ، برای خودت تعریف می كنی . <o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>بنابر این ، کسی که چهارچوب اخلاقی داره ، اصالت داره.<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>اصالت رو نه می شه به ارث برد ، نه می شه خرید ، نه می شه اداشو درآورد ، و نه می شه با بزک و دوزک ظاهری ، بهش رسید .<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>اصالت واقعی ، به محیط زندگی ما ، تربیت ، و '"تلاش فردی ما برای دونستن'" ، و تغییر در جهت انسان بهتر شدن ، بستگی داره</b></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-03-03T15:59:26+01:00 amin.mihanblog.com Amin اشتباهات بزرگ http://amin.mihanblog.com/post/22 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b><font color="#ff0000">گاهی با یه اشتباه نوزده نمیشی صفر میشی</font><o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>چون بعضی اشتباهات جبرانش یا خیلی سخته یا جبران شدنی نیست<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>وقتی که از چشم بیفتی طلا هم باشی میری قاطی آشغالا<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>بهتره مراقب تک تک رفتارها و حرفهامون باشیم<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>و تا حد امکان به تک تک حرفا و رفتارامون قبل انجامش فکر کنیم<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>همه آدمها آزادن<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b><font color="#ff0000">ولی این آزادی تا وقتی درسته که به دیگران آسیب نزنیم</font></b></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-03-03T15:53:09+01:00 amin.mihanblog.com Amin ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ http://amin.mihanblog.com/post/21 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b><font color="#ff0000">ﮔﺎﻫﯽ</font> ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺨﺸﯿﺪ<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺨﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺑﺨﺸﺶ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ !<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ﺗﺎﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻱ!<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻢ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪﺍﻧﻨﺪ !<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻕ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ…<o:p></o:p></b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>&nbsp;</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>خسروشکیبایی</b></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-02-20T04:34:08+01:00 amin.mihanblog.com Amin تعهد و پایبندی http://amin.mihanblog.com/post/20 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>درختان به من آموختند</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>پایبندی هرکس به اندازه ریشه اوست....</b></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>به هر درختی نمی توان تکیه کرد....</b></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b><br></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b><font color="#ff0000">آدمها هم همینن</font></b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>بعضیا ریشه درستی ندارن و نباید رو حرفهاشون حساب کرد</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font face="Tahoma" color="#ff0000"><span style="font-size: 13.3333px;"><b>زمان میبره تا با تجربه به این شناخت برسیم</b></span></font></p> text/html 2017-02-14T06:12:25+01:00 amin.mihanblog.com Amin هر آشغالی خوردنی نیست http://amin.mihanblog.com/post/19 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">دم گربه ها گرم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">با بو کردن میفهمن هر آشغالی خوردنی نیست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b><font color="#ff0000">اما آدما تا نخورن نمیفهمن</font></b><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">این متن تو خیلی جاها درسته<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">کار اشتباه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">رابطه اشتباه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">فکر اشتباه</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">و ..........<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">هر چیزی که وقتی بدون شناخت جلو بری آسیب میبینی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">گاهی 1روز درگیرشی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">گاهی 1 ماه<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">گاهی 1 سال<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">و گاهی یه عمر...........<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><b>یه چیزایی رو آدم دیر میفهمه و هیچی بدتر از خیلی دیر نیست</b></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-02-06T04:32:14+01:00 amin.mihanblog.com Amin گوسفند نباشید http://amin.mihanblog.com/post/18 <div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8285254776/gusfand.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA">چوپانی تعریف میکرد، گاهی برای سرگرمی با یک چوبدستی دم در آغل گوسفندان می ایستادم و هنگام خارج شدن گوسفندان،چوبدستی را جلوی پایشان می گرفتم،طوری که مجبور به پریدن از روی آن می شدند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA">پس از آنکه چندین گوسفند از روی آن می پریدند،چوبدستی را کنار می کشیدم،اما بقیه گوسفندان هم با رسیدن به این نقطه از روی مانع خیالی می پریدند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA">تنها دلیل پرش آنها این بود که گوسفندان جلویی در آن نقطه پریده بودند!!!!!!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA">گوسفند تنها موجودی نیست که از این گرایش برخوردار است.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA">تعداد زیادی از آدمها نیز مایل به انجام کارهایی هستند که دیگران انجامش میدهند؛ مایل به باور کردن چبزهایی هستند که دیگران به آن باور دارند؛ مایل به پذیرش بی چون و چرای چیزهایی هستند که دیگران قبولش دارند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA">وقتی خودت را هم صدا با اکثریت می بینی،وقت آن است که بنشینی و عمیقا فکر کنی!!!!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: Tahoma;mso-bidi-language:FA">"دیل کارنگی"</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2017-02-02T19:30:47+01:00 amin.mihanblog.com Amin تفاوت اشخاص بزرگ و پست http://amin.mihanblog.com/post/17 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">اشخاص بزرگ و با همت به کوه می مانند،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">و مردم پست و دون همانند سراب مانند،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA">گوته<o:p></o:p></span></p>